Jdi na obsah Jdi na menu

Nucené práce , svoboda myšlení ...

Nucená práce nebo povinná práce je práce nebo služba, která je od osoby vymáhána pod pohrůžkou trestu.Taková osoba se na danou práci nenabídla dobrovolně, vykonává ji proti vlastní vůli z vůle jiné osoby, skupiny osob nebo zákona. Nejedná se jen o práci manuální, vynucována může být právě tak práce duševní.K nucené práci patří nesvobodné rozhodování nucené osoby, pramenící z obavy záporných dopadů v případě odmítnutí výkonu práce . U nezaměstnaných je často používána výhrůžka sankčního vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání a následné odnětí pomoci v hmotné nouzi . 

O zákazu nucených prací se hovoří např. v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod nebo v Listině základních práv a svobod

 

Svoboda myšlení a vyjadřování ...

Tento region trpí odlivem vzdělaných lidí . Vzdělaní lidé jsou vedeni ke kritickému myšlení , které umožní vytvořit si vlastní pohled na věc , vlastní názor . Tento způsob myšlení je však často potlačován .